ХИПЕРСИЛ 2К Ф

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРСИЛ 2К Ф е двукомпонентен, течен полиуретанов фугопълнител. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли.

За открити и закрити площи.

Не съдържа летливи органични разтворители и PVC.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Запълване, запечатване, херметизация на:
 • Конструктивни фуги
 • Дилатационни фуги
 • Работни фуги
 • Пукнатини
 • Отвори
 • Преходи
 • Холкери
 • Подходящ за:
 • Индустриални подове
 • Покриви
 • Тераси – балкони
 • Подземни съоръжения
 • Хидротехнически съоръжения
 • Транспортни съоръжения
 • Динамични стоманобетонни и метални
 • конструкции
 • Панели
 • Колектори
 • Фасади
 • Лепене на разнородни строителни материали
 • За вертикални и хоризонтални фуги.
 • За външни и вътрешни площи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Лесен и икономичен за използване
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Не съдържа разтворители
 • Постоянен контакт с вода
 • Дълготраен живот
 • Нисък модул на еластичност
 • Изключителна еластичност > 500%
 • Идеална адхезия
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Отлична климатична и UV устойчивост
 • Химическа и биологическа устойчивост
 • Устойчивост на горива и масла
 • Нетоксичен
 • Лесна и ефективна обработка на детайли
 • Може да се боядисва след полимеризация

ОСНОВИ:

Бетон, замазка, мозайка, керамика, камък,

плочи, метал и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, равна, чиста, видимо суха, обезпрашена,

без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

Tемпература: 50 C до 400 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Tемпература: 50 C до 400 C

ГРУНДИРАНЕ:

За по-добри резултати използвайте подходящ грунд

СМЕСВАНЕ

В съотношение 1:2. Разбърква се с нискооборотен миксер / бъркалка (300 об./м.) минимум 3 минути

Разрежда се с ПУ разредител / ксилол до 3%

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: наливане

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва със ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 12 кг

Компонент A:    4 кг

Компонент B:    8 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура oт 50 C дo 250 C

в сухи и проветриви помещения

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ:

 • Сив
 • Компонент A: Черен
 • Компонент B: Бял
СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Плътност kg/m3 1400 ISO 2811 / DIN 53217 /

ASTM D1475

Температура на полагане 0C 5 до 40
Полимеризация (200C) часа 2
Норма на втвърдяване (200C) mm/ден Приблизително 2-3
Тепературна устойчивост 0C – 40 до 90

Твърдост Shore A ±20 ISO R868 / DIN 53505 /

ASTM D2240

Aдхезия към бетон N/mm2 >3,2 ASTM D1640
Удължение до скъсване (200C) % >500 DIN 52455 / ASTM D412
Якост на опън при 100% удължение kg/cm2 4 DIN 52455 / ASTM D412
Ускорен тест за стареене QUV

(4hr UV, at 60C(UVB-Lamps) &4hr COND at 50 0C)

Преминал

(след 1000 часа)

ASTM G53
Термична устойчивост

(100 дни при 800C)

Преминал EOTA TR011
Хидролиза

(8% KOH, 15 дни при 50 0C)

Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен
Хидролиза

(H2O, 30 дни при 60 -1000C)

Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен
HCI (PH=2, 10 дни @RT) Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен