Услуги

В деветдесет процента от случаите изградените вече покривни конструкции са защитени с рулонни битумни хидроизолационни материали, които реално в нашите географски ширини имат живот не по- дълъг от пет-шест години.Обикновено основните участъци, които се компрометират в следствие на високи температурни разлики и ултравиолетовото лъчение, както и поради това, че тези хидроизолационни материали са с нулева еластичност и висок процент на водопоглъщане, са снадките между различните платна и местата на които рулонната хидроизолация е залепена към вертикални повърхности.Ремонта на тези участъци изисква полагане на нов слой рулонна хидроизолация, което на практика води до увеличаване на съществуващите снадки и до изграждането на още повече рискови участъци.Посредством  полиуретанова хидроизолационна мембрана ХИПЕРДЕЗМО КЛАСИК тези участъци могат да бъдат обработени и практически снадките между отделните платна вече да не съществуват.Тъй като ХИПЕРДЕЗМО КЛАСИК е с над 300% еластичност,ултравиолетова защита и нулево водопоглъщане, обмазването на тези участъци води до трайно решение на възникналите течове.