Хипердезмо пб

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРДЕЗМО ПБ е бързо полимеризиращ дву-компонентен течен материал. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли, смесени с чист битум.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Хидроизолация и пароизолация на:

 • Покриви

Плосък, топъл, обърнат, покривни градини

 • Тераси , балкони
 • Подземни съоръжения

Фундаменти, сутерени, тунели, паркинги

 • Хидротехнически съоръжения

Басейни, резервоари, канали, пречиствателни станции

 • Транспортни съоръжения

Мостове, тунели

 • Изолация под плочи или настилки

Тераси, балкони, бани, плувни басейни и др.

 • Защита от корозия на:

Сложни и динамични стоманобетонни и метални конструкции

Хладилни камери

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Бърза полимеризация
 • Лесно полагане
 • Полагане при ниски температури
 • Изключителна ефективност и надеждност
 • Дълготраен живот
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Постоянен контакт с вода
 • Следва релефа на основата
 • Трайна монолитна безшевна мембрана
 • Изключителна еластичност >2000 %
 • Идеална адхезия с основите
 • Без вода между основата и мембраната
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Отлична климатична и UV устойчивост
 • Устойчивост на пукнатини
 • Устойчивост на корени
 • Лесна и ефективна обработка на детайли
 • Лепене на плочи директно върху мембраната
 • Полагане на разтопен асфалтобетон върху мембраната

ОСНОВИ:

Бетон, замазка, мозайка, керамика, камък, метал, дърво, стар битум и други.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

Teмпература: – 50 C до 450 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Tемпература: – 50 C до 450 C

ГРУНДИРАНЕ:

За по-добри резултати използвайте подходящ грунд

СМЕСВАНЕ:

В съотношение 1:1

Разбърква се с нискооборотен миксер / бъркалка (300 об./м.) минимум 3 минути

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО: безвъздушно пръскане (100-250 bar)

– При необходимост от разреждане се използва ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол максимум 15%

РАЗХОД:

От 1,0 кг/м2 дo 2,5 кг/м2 на едно или повече нанасяния

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 10 кг или 40 кг

Компонент А: 5 кг или 20 кг

Компонент В: 5 кг или 20 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C в сухи и проветриви помещения

ЦВЕТОВЕ:

Черен

Материал

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Сухо вещество % 90
ВискозитетКомпонент A – прозрачен

Компонент B – черен

cP 1300

4300

ASTM D2196-86, при 25C
Вискозитет на сместа(Brookfield) cP 3000 ASTM D2196-86, при 25C
Плътност kg/m3 970 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, при 20C
Точка на запалване 0C >50 ASTM D93, Closed cup
Време за работа (20C) минути 90
Полимеризация на слоя (20C) часа 2
Време за препокриване (20C) часа 6 дo 24
Пълна полимеризация (20C) дни 7

Мембрана

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Работна температура 0C – 40 до 80
Maксимална температура (шок) 0C 150
Твърдост Shore A 35 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
Якост на опън (20C) kg/cm2N/mm2 20020 ASTM D412 / DIN 52455
Удължение (20C) % >2000 ASTM D412 / DIN 52455
Aдхезия към бетон kg/cm2N/mm2 >30>3 ASTM D4541
Остатъчна деформация(след 300% разтегляне) % <1% ASTM D412
Tермична устойчивост(100 дни 80C) Преминал EOTA TR011
Ускорен тест за стареене QUV(4hr UV, at 60 0C(UVB-Lamps)&4hr COND at 50 0C) Преминал(2000 часа) ASTM G53
Водопоглъщане % <0,1 Аналитичен

Химическа устойчивост – Sodium Hypochlorite 5% Непроменена
Устойчивост на хидролиза – Potassium Hydroxide 8% при 500C 10 дни Непроменена