Хипердезмо ади-е

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРДЕЗМО АД-И-Е е еднокомпонентен течен материал, който се втвърдява от влагата в атмосферата. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи алифатни полиуретанови смоли.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Хидроизолация и защита от корозия
 • Крайни защитни покрития
 • Декоративни покрития
 • Покриви
 • Балкони
 • Тераси
 • Паркинги
 • Подове
 • Басейни

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Абсолютно безцветно покритие
 • Лесно се оцветява
 • Универсално крайно покритие
 • Лесно полагане
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Постоянен контакт с вода
 • Дълготраен живот
 • Монолитна безшевна мембрана
 • Изключителна еластичност > 300%
 • Идеална адхезия
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Отлична климатична и UV устойчивост
 • Износоустойчивост
 • Устойчивост на механичен удар
 • Химическа и биологическа устойчивост
 • Устойчивост на трафик
 • Противоплъзгащо покритие
 • Изключителна устойчивост на цветовете

ОСНОВИ:

Хидроизолационни и защитни покрития.

Нанася се не по-късно от 72 часа след апликацията.

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОСНОВАТА:

Чиста, видимо суха, обезпрашена

Teмпература: 50 C до 450 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Teмпература: 50 C до 450 C

ГРУНДИРАНЕ:

Върху стари покрития използвайте подходящ грунд.

Разбърква се с нискооборотен миксер / бъркалка (300 об./м.) минимум 3 минути

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО: безвъздушно пръскане (100-250 bar)

– При необходимост да се използва

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол максимум 5%

РАЗХОД:

От 0,150 кг/м2 до 0,200 кг/м2 на едно нанасянe

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация и предпазни маски.

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 4 кг и 20 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C в сухи и проветриви помещения

ЦВЕТОВЕ:

безцветен / трансперантен

ОЦВЕТЯВАНЕ:

На 4 кг ХИПЕРДЕЗМО АД-И-Е добавете

1 кг ХИПЕРДЕЗМО от съответния цвят

На 20 кг ХИПЕРДЕЗМО АД-И-Е добавете

5 кг ХИПЕРДЕЗМО от съответния цвят

или използвайте подходящи пигменти

Материал

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ MЕТОД
Вискозитет cP 500 ASTM D2196-86, при 25C
Плътност kg/m3 1000 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, при 20C
Време за работа (20C) часа 6
Полимеризация на слоя (20C) часа 2-3
Време за препокриване (20C) часа 6 дo 24
Пълна полимеризация (20C) дни 7

Мембрана

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Работна температура 0C от – 40 до 80
Maксимална температура (шок) 0C 200
Твърдост Shore D 40 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
Якост на опън (20C) kg/cm2N/mm2 40040 ASTM D412 / DIN 52455
Удължение до скъсване (20C) % >300 ASTM D412 / DIN 52455
Ускорен тест за стареене QUV(4hr UV, at 60 0C (UVB-Lamps)& 4hr COND at 50 0C) Преминал(2000 часа) ASTM G53
Tермична устойчивост(100 дни при 80C) Преминал EOTA TR011
Водопоглъщане % <1 Аналитичен