Праймер Т

ОПИСАНИЕ:

ПРАЙМЕР Т е еднокомпонентен, течен, нисковискозен, безцветен – трансперентен материал. Продуктът е базиран на последно поколение органосилан плюс пълнители и разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

  • За увеличаване на адхезията върху гланцирани и монолитни повърхности без пори.
  • Хидроизолационни мембрани и покрития
  • Защитни покрития
  • Трансперентни и декоративни покрития
  • Подови покрития
  • Боядисване

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Лесен за работа
  • Бързо полимеризира: 10-15 минути
  • Абсолютно безцветен материал
  • Изключителна адхезия към гланцирани основи

ОСНОВИ:

Стъкло, керамика, теракот, гранитогрес, камък

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, идеално чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини.

Препоръчва се измиване с киселинни почистващи препарати против калций – варовик и измиване с алкални почистващи препарати против мазнини

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Температура: от 50 C до 450 C

Разклатете добре преди употреба

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, вълнен или памучен плат, гъба, кече

Нанася се на изключително тънък слой

Не се разрежда

РАЗХОД:

От 0,050 кг/м2 до 0,060 кг/м2 на едно нанасяне

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация.

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 1 л, 5 л и 20 л

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C

в сухи и проветриви помещения

ЦВЯТ:

Безцветен – трансперантен

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТОД
Плътност kg/m3 830 ASTM D1475 / DIN 53217 ISO 2811, при 20C
Вискозитет cP 40 ASTM D2196-86, при 25C
Точка на запалване 0 С 42 ASTM D93, Closed cup
Време за работа (20C) минути 15 – 20
Полимеризация на слоя (20C) минути 15 – 20
Време за препокриване (200 C) минути 20 – 30