Праймер ХЦ

ОПИСАНИЕ:

ПРАЙМЕР ХЦ е трикомпонентен полиуретанов грунд.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Индустриални подове
 • Защитни покрития
 • Полимерни замазки и покрития
 • Антикорозионна защита
 • Боядисване
 • Хидроизолационни мембрани и покрития
 • Покриви
 • Плоски покриви
 • Покривни градини
 • Обърнати покриви
 • Teраси и балкони
 • Паркинги и гаражи
 • Басейни
 • Резервоари
 • Стадиони
 • Мостове
 • Фундаменти
 • Сутерени
 • Тунели
 • Пароизолация

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Бърза полимеризация
 • Лесно нанасяне
 • Не съдържа разтворители
 • Идеална адхезия към всякакви основи
 • Отлично проникване в основата
 • Запечатване на пукнатини и пори
 • Полагане при ниски температури
 • Полагане върху влажни основи
 • Полагане върху нов бетон – 7 дневен

ОСНОВИ:

Порести повърхности

Бетон, замазка, мозайка, камък, метал, битум, ЕPS, XPS

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<20%

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Температура: от -150 C до 450 C

СМЕСВАНЕ:

Етап 1: Разклатете добре компонент A (кафява течност) и компонент B (бяла течност)

Етап 2: Смесете цялото количество на

компонент А и компонент В

Етап 3: Разбъркайте ги 1 минута

Етап 4: Добавете компонент C (прахообразен)

Етап 5: Сместа се разбърква 3-4 минути с нискооборотен миксер (200 об./м.) до пълното й хомогенизиране

Етап 6: При необходимост от оцветяване добавете избрания пигмент (оцветител) и разбъркайте добре

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО:безвъздушно пръскане (100-250 bar)

При необходимост от разреждане използвайте

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

РАЗХОД:

От 0,300 кг/м2 до 0,400 кг/м2 на едно нанасяне

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация.

ОПАКОВКА:

Пластмасова кофа – 8 кг

Компонент А: 2,2 кг полиетиленова туба

Компонент В: 2,8 кг полиетиленова туба

Компонент С: 3,0 кг хартиен чувал

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

6 месеца при температура от 50 C до 250 C

в сухи проветриви помещения

ЦВЯТ:

Неутрален

ОЦВЕТЯВАНЕ:

С пигменти

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Плътност kg/m3 1300
Време за работа (20C) минути 15 – 20
Полимеризация на слоя (20C) часа 5 – 6
Време за препокриване (200 C) часа 10 – 24