ХИПЕРСИЛ 50 ФЦ

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРСИЛ 50 ФЦ – С е последно поколение, еднокомпонентен, пастообразен полиуретанов фугопълнител, който се втвърдява от влагата в атмосферата. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли.

Бързо втвърдяващ се.

Не съдържа летливи органични разтворители и PVC


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Запълване, запечатване, херметизация на:
 • Работни фуги
 • Пукнатини
 • Отвори
 • Преходи
 • Холкери
 • Подходящ за:
 • Индустриални подове
 • Покриви
 • Тераси – балкони
 • Подземни съоръжения
 • Хидротехнически съоръжения
 • Транспортни съоръжения
 • Динамични стоманобетонни
 • и метални конструкции
 • Панели
 • Колектори
 • Фасади
 • Лепене на разнородни строителни материали
 • За вертикални и хоризонтални фуги.
 • За външни и вътрешни площи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Бързо втвърдяване
 • Универсално приложение
 • Много лесен и икономичен за използване
 • Не съдържа разтворители
 • Лесно полагане
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Постоянен контакт с вода
 • Дълготраен живот
 • Изключителна еластичност > 700%
 • Идеална адхезия
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Отлична климатична и UV устойчивост
 • Химическа и биологическа устойчивост
 • Устойчивост на горива и масла
 • Подходящ за питейна вода и хранителни продукти
 • Нетоксичен
 • Лесна и ефективна обработка на детайли
 • Може да се боядисва след полимеризация

ОСНОВИ:

Бетон, замазки, мозайка, камък, керамика,

плочи, метал, дърво, стъкло и др.

ИЗИСКВАНИЕ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, чиста, видимо суха, обезпрашена,

без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

Температура: 50 C до 400 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Teмпература: 50 C дo 400 C

ГРУНДИРАНЕ:

За по-добра адхезия използвайте подходящ грунд

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: пневматичен или ръчен пистолет и шпатула за изглаждане

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

ОПАКОВКА:

Алуминиево фолио – 600 мл

24 бр. кашон

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C дo 250 C в сухи и проветриви помещения

СТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ:

Бял, сив, черен

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Плътност (20C) gr/cm3 1.2 ISO 2811 / DIN 53217 / ASTM D1475
Температура на полагане 0C 5 до 40
Полимеризация (25C) часа 1.5 – 2.5
Норма на втвърдяване (20C) mm/ден Приблизително 3-4
Температурна устойчивост 0C – 40 дo 90
Твърдост Shore A ±45 ISO R868 / DIN 53505 / ASTM D2240
Aдхезия към бетон Kg/cm3N/mm2 >20>2 ASTM D4541
Удължение до скъсване (20C) % >700 ASTM D412/ EN-ISO-527-3
Еластичност % >80 DIN 52458
Якост на опън при 100% удължение N/mm2 0.7 ASTM D412/ EN-ISO-527-3
Ускорен тест за стареене QUV(4hr UV, at 600C(UVB-Lamps) &4hr COND at 50C) Преминал(след 2000 часа) ASTM G53
Tермична устойчивост(100 дни, 80C) Преминал EOTA TR011
Токсичност Няма забрана след пълна полимеризация
Хидролиза(8% KOH, 15 дни при 50C) Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен
Хидролиза(H2O, 30 дни при 60 -100C) Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен
HCI (PH=2, 10 days @RT) Незначителна промяна на еластометрията Аналитичен