Епокси Резин 21 Ц

EPOXY RESIN 21C е двукомпонентна, нисковискозна, чиста, без пълнители и оцветители епоксидна система.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЕ

EPOXY RESIN 21C се използва за направа на индустриални подове и защитни покрития които са в пряк контакт с питейни води и хранителни продукти в хранително-вкусовата и химическата индустрия, фармацевтиката, здравеопазването, електрониката, машиностроенето, металургията, енергетиката и др. области, подложени на големи и много големи механични, физични, биологични и химични натоварвания. Прилага се при изграждането на високонапълнени, антистатични, безискрови, противоплъзгащи, антибактериални, хигиенни безпрахови и декоративни подови покрития. Подходящ за направата на хидроизолационни и защитни покрития. За запълване, инжектиране, лепене на пукнатини в стоманобетонни конструкции. За открити и закрити площи.

ПРЕДИМСТВА

  • Изключителна адхезия към почти всички строителни материали.
  • Образува здраво, твърдо, монолитно, износоустойчиво покритие.
  • Устойчив на ниски и високи температури.
  • Изключителна химическа и биологическа устойчивост.
  • Възможност за нанасяне на големи площи без видими фуги.
  • Не съдържа летливи органични разтворители.
  • Може да се нанася в затворени помещения без добра вентилация.
  • Нетоксичен, не оказва вредно въздействие върху околната среда.
  • Не променя мириса и вкуса на хранителните продукти.
  • Устойчивост на отрицателно хидростатично налягане.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

EPOXY RESIN 21C се полага върху основа, която трябва да бъде химически неутрална, равна, здрава – без пукнатини и шупли, чиста – без прах, ръжда или ронещи се частици. Следи от замърсявания като масла, мазнини и химикали трябва да бъдат отстранени чрез измиване с подходящи миещи, почистващи и обезмасляващи препaрати. При възможност повърхността се измива обилно със силна струя вода или водно бластиране при работно налягане 150 bar (минимум 20 l/min.). Повърхностно нездравите и стърчащи участъци се отстраняват механично посредством фрезоване, шлайфане, изчукване или бластиране. Всички пукнатини, шупли и отвори се запълват предварително с подходящи материали. Не се препоръчват химически агресивни методи за третиране на основата. Преди полагане на EPOXY RESIN 21C oсновата се обработва с подходящ грунд.

Ниското качество или замърсеността на основата не могат да се компенсират чрез грундиране.

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛА И ПОЛАГАНЕ

Непосредствено преди употреба към компонент А (безцветна течност) се добавя цялото количество на компонент В (безцветна течност) и се разбъркват около 2 – 3 min. Към готовата смес се добавят сухи фракции кварцови пясъци, пълнители и оцветители в зависимост от избраната система и се разбъркват 3 – 4 min до получаване на напълно хомогенна смес. Смесването се извършва с нискооборотен миксер (150 – 200 rpm) с подходяща спираловидна бъркалка (Ø 120 – 140 mm). Полученият материал се излива след хомогенизирането и се разстила до предвидената дебелина, посредством шпатула, гребен, маламашка или гребло. Полученият равномерен слой се валира с помощта на иглен валяк за освобождаване на затворените в материала газове. Придвижването върху невтвърдилото покритие става със “специални” обувки с игли (шпайкове). За нанасяне на тънки слоеве или боядисване се използва четка, валяк или безвъздушно пръскане. При необходимост се разрежда със Solvent 01.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистването на инструментите се извършва с разтворител Solvent 01 или ксилол непосредствено след използването им.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В затворени помещения е препоръчително да се осигури вентилация.

РАЗХОД НА МАТEРИАЛ

В зависимост от дебелината и степента на напълненост на системата.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ  

Промишлени подове:

Вид на основата: бетон, полимермодифицирани замазки, метал и др.
Равнинност на основата: пердашена, шлайфана, фрезована
Грапавост: <2 mm
Якост на основата: R28 = 25 MРa (минимум 15 MРa)
Влажност на основата: W< 10%
Влажност на въздуха: W< 85%
Работна температура / tвъзд ,tосн/: 5 ¸ 25°С, не по-ниска от 3°С над точката на кондензация
Опаковки: метални кутии с нето тегло 30 kg (компонент А+компонент В)
Срок за съхранение: 12 месеца (при температура 5 – 25оC в сухи и проветриви помещения)

Свойства на материала                                                                                Комп. А                   Комп. В

Цвят: Безцветна течност Безцветна течност
Съдържание на сухо вещество: 100% 100%
Вискозитет (на сместа) (25оC): ASTM D 1200    20 – 30 poise
Плътност (на сместа) (20оC): ASTM D 1475 DIN 53217, ISO 2811            1 gr/cm3
Време за работа (20оС):                            30 min
Време за втвърдяване (20оС):                            6 h
Време за препокриване (20оС):                            7 h

Свойства на покритието

Температурна устойчивост:                        25÷79C0
Твърдост:                        >60 Shore D
Еластичност /удължение при скъсване/:                        >2 %
Якост на натиск:                          >70 MPa
Якост на огъване:                          >40 MPa
Якост на опън:                       >30 MPa
Адхезия (сцепление с бетоновата основа): / Разрушаване в зоната на бетона /      >2,5 MPa