ХИПЕРДЕЗМО Т

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРДЕЗМО Т е еднокомпонентен течен материал, който се втвърдява от влагата в атмосферата. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи алифатни полиуретанови смоли.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Хидроизолация и защита от корозия
 • Крайни защитни покрития
 • Декоративни покрития
 • Покриви
 • Балкони
 • Тераси
 • Паркинги
 • Подове

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Абсолютно безцветно покритие
 • Универсално крайно покритие
 • Лесно полагане
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Постоянен контакт с вода
 • Дълготраен живот
 • Монолитна безшевна мембрана
 • Изключителна еластичност > 350%
 • Идеална адхезия
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Отлична климатична и UV устойчивост
 • Износоустойчивост
 • Устойчивост на механичен удар
 • Химическа и биологическа устойчивост
 • Устойчивост на трафик
 • Противоплъзгащо покритие

ОСНОВИ:

Бетон, мозайка, керамика, камък, метал, дърво

ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

Teмпература: 50 C до 450 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Teмпература: 50 C до 450 C

ГРУНДИРАНЕ:

За по-добри резултати използвайте подходящ грунд

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛА:

Разбърква се с нискооборотен миксер / бъркалка (300 об./м.) минимум 3 минути

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО: безвъздушно пръскане (100-250 bar)

– При необходимост да се използва

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол максимум 15%

РАЗХОД:

От 0,5 кг/м2 до 1,5 кг/м2 на едно или повече нанасяния

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация и предпазни маски.

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 20 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C в сухи и проветриви помещения

ЦВЕТОВЕ:

безцветен / трансперантен

Материал:

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ MЕТОД
Сухо вещество % 80
Вискозитет cP 1000 ASTM D2196-86, при 25C
Плътност kg/m3 1000 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, при 20C
Точка на запалване 0C 42 ASTM D93, Closed cup
Време за работа (20C) часа 6
Полимеризация на слоя (20C) часа 2-3
Време за препокриване (20C) часа 6 дo 24
Пълна полимеризация (20C) дни 7

Мембрана:

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Работна температура 0C от – 40 до 80
Maксимална температура (шок) 0C 200
Твърдост Shore D 40 ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868
Якост на опън (20C) kg/cm2

N/mm2

350

35

ASTM D412 / DIN 52455
Удължение до скъсване (20C) % >350 ASTM D412 / DIN 52455
Ускорен тест за стареене QUV

(4hr UV, at 60 0C (UVB-Lamps)& 4hr COND at 50 0C)

Преминал

(3000 часа)

ASTM G53
Tермична устойчивост

(100 дни при 80C)

Преминал EOTA TR011
Водопоглъщане %                <1,5 Аналитичен