Хипердезмо Д 2К

ОПИСАНИЕ:

ХИПЕРДЕЗМО Д 2К е двукомпонентен течен материал. Продуктът е базиран на чисти, еластични, водоотблъскващи полиуретанови смоли.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Подови покрития за леки и средни натоварвания
 • Защитни покрития
 • Антикорозионни покрития
 • Хигиенни и антибактериални покрития
 • Безпрахови покрития
 • Средно натоварени трафик зони
 • Паркинги и гаражи
 • Хидроизолационни покрития
 • Пречиствателни съоръжения
 • Резервоари, тръби
 • Метални конструкции и елементи
 • Подземни съоръжения и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Универсално приложение
 • Лесна и бърза работа
 • Икономични решения
 • Не съдържа разтворители
 • 100% хидроизолационна бариера
 • Постоянен контакт с вода
 • Дълготраен живот
 • Трайно монолитно покритие
 • Идеална адхезия
 • Устойчивост на термошок
 • Устойчивост на хидролиза
 • Устойчивост на отрицателно хидростатично налягане
 • Климатична и UV устойчивост
 • Износоустойчивост
 • Устойчивост на механичен удар
 • Химическа и биологическа устойчивост
 • Устойчивост на трафик
 • Противоплъзгащо покритие
 • Нетоксичен
 • Подходящ за контакт с питейна вода
 • Лесна и ефективна обработка на детайли
 • Лесно почистване и поддръжка

ОСНОВИ:

Бетон, замазка, мозайка, керамика, камък, метал, дърво, полимери и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

Teмпература: 50 C до 450 C

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Teмпература: 50 C до 450 C

ГРУНДИРАНЕ:

За по-добри резултати използвайте подходящ грунд

СМЕСВАНЕ:

В съотношение 1:2 /А:В/.

Разбъркват се с нискооборотен миксер / бъркалка (300 об./м.) минимум 3 минути

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО: безвъздушно пръскане (100-250 bar)

– При необходимост от разреждане се използва ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол до 50%

РАЗХОД:

От 0,3 кг/м2 до 1,5 кг/м2 на едно или повече нанасяния

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация.

ОПАКОВКА:

Метални кутии – 15 кг

Компонент А : 5 кг

Компонент В : 10 кг

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C

в сухи и проветриви помещения

ЦВЕТОВЕ:

Сив, бежов

Материал

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Сухо вещество % 100
Вискозитет cP 4000 ASTM D2196-86, при 25C
Плътност kg/m3 1200 ASTM D1475 / DIN 53217 /ISO 2811, при 20C
Точка на запалване 0C 42 ASTM D93, Closed cup
Време за работа (20C) часа 30 мин
Полимеризация на слоя (20C) часа 2 – 4
Време за препокриване (20C) часа 6 дo 24
Пълна полимеризация (20C) дни 7

Мембрана

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Работна температура 0C – 40 до 80
Mаксимална температура (шок) 0C 200
Твърдост Shore D >60 ASTM D2240 / DIN 53505 /ISO R868
Якост на опън (20C) kg/cm2N/mm2 >300>30 ASTM D412 / DIN 52455
Удължение до скъсване (20C) % >50 ASTM D412 / DIN 52455
Водопоглъщане % <0,1 Аналитичен