Микросийлър ПУ

ОПИСАНИЕ:

МИКРОСИЙЛЪР ПУ е еднокомпонентен нисковискозен полиуретанов грунд подходящ за всякакви основи.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Индустриални подове
 • Защитни покрития
 • Полимерни замазки и покрития
 • Антикорозионна защита
 • Боядисване
 • Хидроизолационни мембрани и покрития
 • Покриви
 • Плоски покриви
 • Покривни градини
 • Обърнати покриви
 • Teраси и балкони
 • Паркинги и гаражи
 • Басейни
 • Резервоари
 • Стадиони
 • Мостове
 • Фундаменти
 • Сутерени
 • Тунели
 • Пароизолация

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Бърза полимеризация
 • Лесно нанасяне
 • Не съдържа разтворители
 • Идеална адхезия към всякакви основи
 • Отлично проникване в основата
 • Полагане върху влажни основи
 • Полагане върху нов бетон – 7 дневен

ОСНОВИ:

Порести и безпорести повърхности.

Бетон, замазка, мозайка, камък, керамика, метал, битум и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<20%

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Температура: от 50 C до 350 C

СМЕСВАНЕ:

Етап 1: Разклатете добре опаковката с Микросийлър ПУ

Етап 2: Смесете цялото количество на Микросийлър ПУ с цялото количество адитив за Микросийлър ПУ

Етап 3: Сместа се разбърква 3-4 минути с нискооборотен миксер (200 об./м.) до пълното й хомогенизиране

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО: безвъздушно пръскане (100-250 bar)

РАЗХОД:

От 0,100 кг/м2 до 0,500кг/м2

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация.

ОПАКОВКА:

Метална опаковка – 2 л, 10 л

2 л (1+1 адитив)

10 л (5+5 адитив)

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C

в сухи проветриви помещения

ЦВЯТ:

Неутрален – безцветен

Материал

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Вискозитет cP 600 ASTM D2196-86, при 25C
Плътност gr/cm3 1.2 ASTM D1475 / DIN 53217 /ISO 2811, при 20C
Време за полимеризация·    Върху суха основа·    Върху влажна основа

 

часа 126
Нанасяне върху основна мембрана часа 24-48

Мембрана

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ METОД
Якост на опън (23C) kg/cm2N/mm2 >350>35 ASTM D412 / DIN 52455
Удължение до скъсване (23C) % >400 ASTM D412 / DIN 52455
Адхезия към цимент mPa >4 ASTM D1640
Адхезия на HYPERDESMO към MICROSEALER-PU mPa >5 ASTM D1640
Време за работа (20C) часа 45 мин
Полимеризация на слоя (25C) часа 2
Време за препокриване часа 2-4
Пълна полимеризация (20C) дни 7