Аквадур

ОПИСАНИЕ:

ПРАЙМЕР АКВАДУР е двукомпонентен водоразредим епоксиден грунд.

Не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Индустриални подове
 • Защитни покрития
 • Полимерни замазки и покрития
 • Антикорозионна защита
 • Боядисване
 • Хидроизолационни мембрани и покрития
 • Покриви – плоски, покривни градини,
 • Обърнати покриви
 • Teраси и балкони
 • Паркинги и гаражи
 • Басейни
 • Резервоари
 • Стадиони
 • Мостове
 • Фундаменти
 • Сутерени
 • Тунели
 • Гланцирани или полирани повърхности
 • Бетон
 • Замазка
 • Мозайка
 • Керамика
 • Други строителни материали

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Известно е от физиката, че земята и повечето материали от естествен произход имат отрицателен поляритет и от електрохимична гледна точка се държат като катоди. Такива материали са: земя, камък, цимент, дърво, керамика, стъкло и др. Молекулите на ПРАЙМЕР АКВАДУР са поляризирани положително във водна среда. При нанасяне върху повърхности поляризирани отрицателно, като гореспоменатите, дори и мокри, започва придвижване на положително поляризираните молекули на ПРАЙМЕР АКВАДУР към катода. Наблюдава се физико-химичен процес, на който се дължи изключителната адхезия на ПРАЙМЕР АКВАДУР към конкретната повърхност.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 • Бърза полимеризация
 • Лесно нанасяне
 • Не съдържа разтворители
 • Изключителна адхезия към гланцирани повърхности
 • Отлично проникване в основата
 • Полагане върху влажни основи

ОСНОВИ:

Бетон, замазка, мозайка, камък, метал, битум, ЕPS, XPS

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА:

Здрава, гладка, чиста, видимо суха, обезпрашена, без мазнини, химикали и ръжда

Якост: R28 = 25 Mpa (min 15 Mpa)

Влажност: W<10%

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Влажност: W<85%

Температура: от 50 C до 450 C

 

СМЕСВАНЕ:

Етап 1: Разклатете добре компонент A

и компонент B

Етап 2: Смесете цялото количество на

компонент А и компонент В

Етап 3: Добавете 10-30% вода

Етап 4: Сместа се разбърква 3-4 минути с нискооборотен миксер (200 об./м.) до пълното й хомогенизиране

НАНАСЯНЕ:

РЪЧНО: четка, валяк

МАШИННО:безвъздушно пръскане (100-250 bar)

Да се пази от пряко слънчево греене и от висока температура на основата.

РАЗХОД:

От 0,150 кг/м2 до 0,200 кг/м2 на едно или повече нанасяне

ПОЧИСТВАНЕ:

Почистването на инструментите се извършва с

ПУ РАЗРЕДИТЕЛ или Ксилол

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Да се полага в добре проветриви пространства.

В затворени помещения да се осигури добра вентилация.

ОПАКОВКА:

10 кг / комп.А + комп. Б /

4 кг / комп.А + комп. Б /

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца при температура от 50 C до 250 C

в сухи проветриви помещения

ЦВЯТ:

Неутрален – кехлибарен

СВОЙСТВО МЯРКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТОД
Комп. А Комп. В
Плътност при (20°С) gr/m3 1,0 1,16 ISO 2811, DIN 53217 илиASTM D 1475
Вискозитет при (25°С) Cst 3000 Cst ASTM D 2196-86
Точка на запалване 0 С >121°С >100°С Closed cup
Съотношение при смесване А:Вобемно 1:3
Съдържание на сухо вещество   20% 95% ASTM C 836-76
Време за работа след смесване минути 30-35 при t° = 20°С и W = 50%
Време за препокриване час 6-12 при t° = 20°С и W = 50%
Време за пълна полимеризация час 24 при t° = 20°С и W = 50%